▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ نی نی وبلاگ آموزشی نوزادان

با سلام ... ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ نی نی وبلاگ آموزشی نوزادان کانال تلگرام نی نی وبلاگ آموزشی نوزاد telegram.me/ehsanbaby.

شما چنانچه با چگونگی كار پستان آشنا شوید، می توانید تحلیل كنید كه در پروسه تولید و ترشح شیر چه رخ می دهد و به مادر كمك كنید تا بتواند بهترتصمیم بگیرد. زیرا نمی توان یک روش ثابت را برای همه موقعیتها و یا همه مشكلات تجویز نمود.

آشنایی با فیزیولوژی تولید و ترشح شیر:

1- دوره بلوغ Puberty

- شروع رشد سینه ها ، در سن بلوغ و با استروژنهای مترشحه در پریودها تحریک می شود.

- استروژن دو اثر عمده روی سینه ها داشته و باعث رشد غدد پستانی Mam. Glands و نیز تحریک تجمع چربی و بزرگی سینه ها می گردد.

2-دوره بارداری

فقط در دوره بارداری بافت سینه M.g. تکامل کافی برای تولید شیر را پیدا می کند (بخاطر مقدار عظیم استروژن که از جفت ترشح می شود). البته تکامل نهایی سینه ها برای ترشح شیر محتاج پروژسترون است. که باعث رشد لوبولها وجوانه زدن آلوئولها و پیدایش ویژگی ترشحی می شود، همچنین ، اثر ترشحی براندومتر دارد.

استروژن و پروژستروزن برای تکامل فیزیکی سینه ها لازمند ولی اثر مهاری بر ترشح شیر دارند

3- پرولاکتین

پرولاکتین PRL یا هورمون شیرساز، از هیپوفیز مادر ترشح می شود. و از هفته 5 در سرم مادر افزایش می یابد . و موقع تولد به 20-10 برابر افراد غیر باردار می رسد. PRL عامل مهار تخمک گذاری بوده و با مهار هورمون آزاد کننده گنادوتروپین از هیپوتالاموس – مهار گنادوتروپین هیپوفیزی - هورمون محرک فولیکولی و هورمن لوتیئنی باعث قطع پریود ماهانه می شوند. و حتی بدون شیردهی تا 3 هفته اول معمولاً بارداری اتفاق نمی افتد. و در صورت تغذیه انحصاری با شیر مادرEBF ، 100 % تا 10 هفته، 98% تا 6 ماه مؤثر است ( مثل OCP) ، 92% تا یکسال بارداری اتفاق نخواهد افتاد.

4- سایر هورمونهای موثر بر شیر:

جفت مقدار زیادی سوماتوتروپین کوریونیک انسانی ترشح می کند که دارای اثرات مولد شیر خفیف است. هورمونهای رشد یا G.W ، گلوکوکورتیکوئید ها و انسولین نیز با نقش در متابولیسم پروتئینها ، در رشد سینه و شیردهی Lactation نقش دارند. با همه اینها تا تولد بچه فقط روزی چند سی سی شیر ترشح می شود. و در روزهای 5-1 پس از تولد هم آغوز Colostram را داریم با حجمی معادل 100/1 تولید شیر رسیده ، فاقد چربی،با قند کم و پروتئین زیاد

5- تولید شیر پس از تولد:

سطح پرولاکتین PRL ظرف چند هفته کاهش یافته و به حد زنان غیر باردار می رسد. اما با هر بار شیر دادن تحریک هیپوتالاموس مادر و افزایش PRL به 20-10 برابر را تا یکساعت داریم. ودر صورت ادامه این تحریکات تا چند سال تولید شیر ادامه دارد هر چند بعد از 9-7 ماه کاهش تولید شیر مشاهده می شود. اما در صورت عدم تحریک هیپوتالاموس مادر، ظرف 1 هفته ترشح شیر قطع می شود.

در هر صورت محرکهای مختلف فیزیکی و عصبی و روانی می توانند باعث افزایش پرولاکتین گردند. به عنوان مثال پرولاكتین در شب بیشتر تولید می شود.

6- اکسی توسین و تولید مداوم شیر:

تولید مداوم شیر و ترشح آن به داخل الوئولها در طول بارداری رخ می دهد اما شیر از آلوئولها بداخل مجاری پستانی به راحتی ترشح نمی شود و لذا به طور مداوم شیر از سینه ها نمی ریزد.

اما ترشح اکسی توسین (هیپوفیزخلفی) علاوه بر اینکه در هنگام زایمان باعث انقباض رحم می شود، بر روی سینه ها و ترشح شیرنیز اثر میگذارد. اکسی توسین با انقباض سلولهای میواپی تلیال ظرف 5/0 تا 1 دقیقه از شروع مکیدن ، باعث جاری شدن شیر می گردد. این هورمون در پاسخ به محرکهای حسی-روانی(نوازش نوزاد یا شنیدن گریه او) نیز ترشح شده و منجر به milk let down , milk egection می شود.

رفلكس اكسی توسین ( جهش شیر):

این رفلكس، در قبل و در هنگام تغذیه كودك با شیرمادر، شیر را به جریان می اندازد.

7- عوامل تشدید یا کاهش رفلكس اكسی توسین :

عوامل تشدید رفلکس اکسی توسین: - عاشقانه فكر كردن به كودك

- شنیدن صدای كودك ونگاه به او

- اعتماد به نفس مادر

این عوامل كمك كننده هستند

عوامل تاخیر رفلكس اكسی توسین :

نگرانی و استرس

- درد

- شك و تردید و عدم اعتماد به نفس

8- عوامل مهارتولید شیر:

گاهی تولید شیر در یك پستان متوقف می شود، در حالیكه پستان دیگر به تولید شیر ادامه می دهد علیرغم اینكه پرولاكتین و اكسی توسین به یك اندازه به هردو پستان می رسند. این دیاگرام دلیل این پدیده را نشان می دهد.

پدیده ای در پستانها وجود دارد كه می تواند تولید شیر را در پستانها كاهش داده و یا حتی متوقف سازد. اگر مقدار زیادی از شیر تولید شده در پستان باقی بماند، از تولید شیر بیشتر توسط سلولها جلوگیری بعمل می آورد و این مسئله به محافظت پستانها در برابر اثرات سوء ناشی از پر شدن زیاد پستانها كمك می كند.

این پدیده هنگامی كه كودك شیرخوار فوت می كند و یا تغذیه با شیر مادر به دلایل دیگر متوقف می شود، ضروری است. اگر پستان بوسیله مكیدن و یا دوشیدن شیر تخلیه شود، این مانع برطرف خواهد شد و در نتیجه شیر بیشتری در پستانها تولید می شود.

این پدیده كمك می كند تا دریابیم كه چرا:

- هر گاه كودك از مكیدن یك پستان مادر امتناع می كند، تولید شیر نیز در آن پستان متوقف می شود.

- هر گاه كودك یك پستان مادر را بیشتر می مكد، آن پستان شیر بیشتری تولید می كند و بزرگتر از پستان دیگر خواهد شد.

این پدیده همچنین كمك می كند تا بدانیم كه چرا:

- برای اینكه پستان به تولید شیر ادامه دهد، باید همواره تخلیه شود.

- هر گاه كودك نتواند یك یا هر دو پستان را بمكد، پستانها باید با دوشیدن شیر تخلیه شوند تا بتوانند به تولید شیر ادامه دهند.

توجه : جریان شیرمادر تا حدی بستگی به چگونگی احساس مادر و تفكرات او دارد. بسیار مهم است كه مادران و نوزادان در تمامی مدت شبانه روز در كنار یكدیگر باشند. این مسئله به مادر كمك می كند تا نسبت به شیردهی احساس خوبی داشته باشد.

– بسیاری از مشكلات رایج شیردهی می تواند بعلت وضعیت نادرست پستان گرفتن باشد. با كمك به مادر و آموزش وضعیت صحیح در آغوش گرفتن نوزاد در روزهای اول می توان از بروز این مشكلات پیشگیری بعمل آورد.

– مقدار شیر تولید شده در پستانها، بستگی به مكیدن شیرخوار ومقدار شیرتخلیه شده از پستانها دارد. مكیدن شیر باعث تولید شیر بیشتر می شود.

تغذیه با شیر مادر در اغلب موارد موفق خواهد بود اگر:

– مادر احساس خوبی درباره خودش داشته باشد.

– شیرخوار، سینه را صحیح در دهان گرفته باشد و مكیدنهای قوی و موثری داشته باشد.

– شیردادن به شیرخوار در اغلب اوقات شبانه روز برحسب میل شیرخوار صورت بگیرد.

– جامعه و محیط خانوادگی از تغذیه با شیر مادر حمایت كنند.

9- اثر داروها بر تولید شیر

1- هورمون مهار کننده پرولاکتین PIH یا دوپامین باعث کاهش ترشح PRL تا 10 برابر نرمال می گردد. همچنین داروهایی نظیر برموکریپتین با اثری مشابه باعث کاهش تولید شیر می گردد.

2- داروهای پیشگیری از بارداری نظیر قرص های خوراکی(OCP) باعث کاهش کمیت و کیفیت شیر، کاهش مدت شیردهی شده و نیز به دلیل انتقال به نوزاد می توانند عارضه ایجاد نمایند.

اما قرصهای مینی پیل، حاوی پروژسترون بوده و اثر ضد بارداریشان در شیردهی 100% است ، مقدار شیر را نیز افزایش می دهند.

آمپولهای پروژسترونی هم، مقدار شیر را افزایش میدهند.

3- متوکلوپرامید، داروی ضدتهوع بوده که با مهار دوپامین ، باعث افزایش تولید شیر می گردد.

طبقه بندی: روش های شیردهی،

[ پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 ] [ 10:44 ق.ظ ] [ ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic